Nedari se upraviť hodnotu pH

Alkalita - keď sa nedarí upraviť hodnotu pH

Hodnota pH nekdy pri úprave vody "hnevá". Tu býva na vine alkalinity vody.

Alkalinita vody

Celková alkalinita je termín, ktorým sa označuje podiel hydrogenuhličitanových iónov (uhličitanová tvrdosť) vo vode. Tieto látky sú priamo zodpovedné za udržiovanie stabilného pH vody. Sú-Ii vo vode obsiahnuté v množstve 80-120 mg / l, voda je schopná správne reagovať na nedávno pridané prípravky pH plus a pH mínus a do isté miery sama hodnotu pH vyrovnávať. Alkalinitu jednoducho zmeriate Testovacími prúžky pH / výroby chlóru / alkalinity z našej ponuky.

Čo keď je alkalinita príliš nízká?

Príliš nízká alkalinita sa prejavuje prudkými výkyvmi pH a neprimeranými reakciami vody na dávkovanie prípravkov na stabilizáciu pH (napríklad pri pridanie malého množstva prípravku pH mínus hodnota pH výrazne poklesne, za krátku dobu je ale na na pôvodnej hodnote). Problém tu jednoducho vyriešime pridaním prípravku Alkalita.

Čo robiť s vysokou alkalinitou?

Naopak sa stáva, že sa pH drží neustále vysoko, spotreba prípravku pH mínus je obrovská, ale pH nemožno znížiť. Tento stav ukazuje na príliš vysokú alkalinitu vody. Tu je riešenie zložitejšie. Vodu je treba upraviť vysokým nárazovým pridaním prípravku pH mínus tekutý do pokojnej bazénovej vody (pri vypnuté filtrácii). Tu je veľmi ťažké určiť dávkovanie, odporúčame vyskúšať vo väčšie nádobe s odobratým vzorkom bazénové vody.