Bromové tablety

Brómové tablety

Brómové tablety ako náhrada za chlórové tablety sa používajú štandardne v USA, ale ich obľuba stále rastie aj v západnej Európe. Predovšetkým nachádzajú uplatnenie v kúpeľoch a pri ošetrení vody vo vírivkách, kde je voda výrazne teplejšia, než v klasických bazénoch. Bróm, ako dezinfekčný prostriedok nie je tak cítiť ako klasická chlórová bazénová chémia a je tiež podstatne menej dráždivý. Preto ho volia ako alternatívu pre ošetrenie bazénovej vody ľudia trpiaci alergiami práve na chlórové prostriedky. Ďalšou výhodou je väčšia stabilita brómových prostriedkov v teplejších vodách (Whirlpooly, SPA) oproti chlóru, ale aj kyslíkovým tabletám. Použitie brómu má tiež minimálny vplyv na hodnotu pH vody.
 

Jednoduchá aplikácia brómových tabliet:

Aplikácia pomocou 20 gramových tabliet do plováku alebo automatického dávkovača predstavuje jednoduché riešenie pri údržbe vírivky alebo bazéna. Vedľa kyslíkovej chémie a bezchlórové bazénovej chémie GUAA  brómové tablety jednou z vhodných alternatív k chlóru. Je potom na každom užívateľovi vírivky, ku ktorému spôsobu ošetrenia vody sa skôr prikloní.
 

Dávkovanie brómových tabliet:

Východiskom pri ošetrení vody je v prvom rade porovnanie hodnoty pH do rozmedzí 7 - 7,2. Ideálna koncentrácia voľného brómu v klasických bazénoch je potom v rozmedzí 2 - 4 mg / liter. V prípade whirlpoolov s teplejší vodou (nad 30 ° C) sa odporúča hodnota 3 - 6 mg / liter. Vždy bude záležať na celkovom zaťažení bazéna v prevádzke a tomu by sa malo prispôsobiť aj dávkovanie. Pri prvom dávkovaní do bazénovej vody sa môže použiť 4 - 5 tbl na m3 vody. Hodnota pH a koncentrácia brómu by sa mala v prvom týždni merať každé dva dni. Po ustálení hodnôt stačí už kontrola cca 1 - 2x za 14 dní. Pri bežnom dávkovaní sa dávajú 2 až 3 brómové tablety na 1000 litrov raz za 8 - 14 dní. Nedávkujte priamo do vody vo vírivke, pri styku s plastovými povrchmi môže dôjsť k vybieleniu materiálu a tiež k lokálnemu predávkovaniu brómu.
 

Nevýhody brómových tabliet:

Bróm je len slabé oxidačné činidlo a nie je schopný odstraňovať dokonale organické znečistenie v bazénoch a vírivkách ako chlór, ktorý je aj oxidantom. Je preto potrebné občas vykonať samostatné šokové ošetrenie vody.
Je potreba trochu vyššie dávkovanie brómu než u chlórových tabliet. Brómové tablety sú tiež trochu drahšie ako tablety chlórové.
 
Pozor - V žiadnom prípade nekombinovať s chlórovými prípravkami. Môžu vnikať zlúčeniny zdraviu škodlivé. Naopak je možné použitie brómových tabliet v kombinácii s prípravkami na báze guanidínu - bezchlórová bazénová chémia GUAA.

 
Křišťálově čistá voda díky bromovým tabletám