Zazimovanie bázena - podrobný návod

Zazimovanie bazénu - podrobný návod

Zazimovanie bazénaSkončilo leto a čas bežného využívania vonkajších bazénov. Ak nemáte vhodné zastrešenie a nie ste zrovna priaznivci otužovania, začína pomaly obdobie myslieť na správne zazimovanie bazénu. Je lepšie sa včas pripraviť a ako začne padať lístie a udrú prvé prízemné mrazíky ošetrite správne vodu v bazéne aby ďalšia sezóna mohla začať s plnou parádou. Pripravili sme pre Vás pár tipov ako správne zazimovať bazén za pomocou bazénovej chémie a mechanických zariadení a predísť nepríjemným prekvapeniam po jeho jarnom odkrytí.

Správne by sa mal bazén zazimovať v okamihu, keď vonkajšie teploty začnú klesať na úroveň cca 10 stupňov Celzia. Hlavné však je, aby nočné teploty neklesli pod bod mrazu. V prípade, že sú teploty vyššie, prebiehajú v bazéne bežné procesy, vrátane rastu rias a mikroorganizmov, takže je dôležité aj keď už bazén nevyužívate, aspoň raz za 14 dní skontrolovať pH a použiť bazénovú chémiu pre zabezpečenie čistoty vody. Akonáhle sa ochladí pod 10 ° C môžeme pripraviť bazén na zimu.

Zazimovanie bazénu sa deje v dvoch fázach - mechanické odstránenie všetkých nečistôt z vody, stien a dna bazéna a následné použitie vhodnej bazénovej chémie.

Postup pri zazimovaniu bazénov

  • V prvom rade zmerajte a následne upravte hodnotu pH, celkovú alkalitu a prípadne aj tvrdosť vody. Hodnota pH by mala byť optimálne na úrovni 7.2-7.6, zásaditosť: 80-120 ppm; Tvrdosť vápnika: 180-220 ppm. Následne použite šokovú chlórovú dezinfekciu (prípravky Laguna Modrý šíp alebo Chlórový granulát rýchlorozpustný). Ak používate kyslíkovú chémiu tak použite Laguna OXI šok. V prípade, že používate bezchlórovú chémiu GUAA použite prípravok GUAA-Pool Shoock, ktorý ideálnym prostriedkom pre zabránenie rastu mikroorganizmov, rias a húb a udržiava si svoje vlastnosti aj po roztopenia vody v bazéne. 
  • Po použití chlórového šokového prostriedku nechajte opäť klesnúť hladinu chlóru na bežnú úroveň, vysoká koncentrácia by pri použití nasledujúcich postředků pre zazimovanie bazéna mohla ich účinnosť oslabiť. Predovšetkým algicidné účinok a mohla by tiež poškodiť zazimovacie plachtu. 
  • Za pomocou sieťky, kefy a prípadne bazénového vysávača odstránime mechanicky všetky nečistoty z bazénovej vody. Na vyzrážanie drobných čiastočiek sa dá tiež použiť niektorý flokulant po ktorého aplikácii necháme vodu dôkladne prefiltrovať. Vytiahneme bazénové schodíky a pripravíme ich po očistení na uskladnenie. 
  • Po mechanickom vyčistení bazéna a prefiltrovaní vody sa použije dezinfekčný a algicidné prípravok bazénovej chémie Zazimovací roztok alebo Laguna Zima (iba v prípade použitia GUAA-POOL Shock nie je potrebné tieto prostriedky používať). Tieto prostriedky bazénovej chémie nám pôsobí proti tvorbe rias, baktérií a proti usadzovaniu vápnika a ďalších kryštalických solí na stenách bazéna v zimnom období. Tým sa nám výrazne uľahčí uvedenie bazénu do prevádzky na jar. U zazimovacieho roztoku sa používa koncentrácia 200 ml na 10m3, v prípade veľmi tvrdej vody môžeme dávku až zdvojnásobiť. Zazimovací roztok najprv rozmiešame s vodou a potom vlejeme pozdĺž stien do bazéna a necháme vodu dôkladne premiešať. Dávkovanie prostriedku Laguna Zima je cca 500ml na 10m3.
  • Po dôkladnom premiešaní bazénovej vody by sa hladina mala znížiť pod úroveň technologických prestupov v stenách bazéna ako sú trysky, skimmer, protiprúdy a pod .. Voda by mala byť minimálne 15 cm pod úrovňou týchto prestupov, aby ste v prípade intenzívnejších zrážok v zime nezdvihla hladina nad tieto priepuste. Ak by k tomu malo dôjsť, je potrebné použiť ponorné čerpadlo a vodu opäť odčerpať. 
  • Pre vyčistenie stien bazéna nad novou úrovňou hladiny sa môže použiť špeciálny prípravok bazénovej chémie - Čistič okrajov bazéna Compactal Gél, alebo Laguna Clear. Tieto prostriedky pomôžu v spojení s mechanickým čistením odstrániť všetky usadeniny zo steny bazéna. 
  • Odsajeme všetku vodu z obehových systémov, aby sa zabránilo jej zamrznutiu v zimných mesiacoch a následnému poškodeniu zariadenia. Vo vlastnom bazéne sa odporúča vodu ponechať, pretože tým môžeme pomôcť zamedziť možnej deštrukcii telesa bazéna v dôsledku jarného stúpanie spodnej vody. 
  • Pri stabilných filtračných zariadení, umiestnených v šachtách, kôlňach, altánkoch apod. Kde hrozí zamrznutie je nutné vypustiť z nádoby s pieskom vodu a motor s čerpadlom odpojiť a uložiť na miesto, kde nebude vystavený mrazu. Rovnako tiež odporúčame rozobrať všetka šróbenie a pomocou vysávača vysať vodu z potrubia medzi bazénom a filtráciou. Ak je filtrácia umiestnená vo vykurovanom priestore, stačí len urobiť odsatie vody z potrubia a nie je potrebné vykonávať demontáž čerpadla. V prípade, že uvažujeme o použití filtračného piesku aj v nasledujúcej sezóne, mali by sme ho dôkladne preprať práve teraz. 
  • Na hladinu môžeme aplikovať pieskom čiastočne naplnené PET fľaše, ktoré nám pomôžu ochrániť steny bazéna pri rozpínaní ľadu. Hladina vody by sa mala po vyššie uvedených krokoch zakryť pomocou zazimovací plachty, aby sa tým zabránilo padaniu nečistôt a lístia do už vyčistenej vody pripravené na zazimovanie.
 
Zazimovanie bazénu